Můj příběh: Jana Černá

Jmenuji se Jana  Černá a již od mládí se zabývám otázkou, jak se úspěšně učit, snáze rozvíjet své schopnosti, rozšiřovat své vědomosti a žít svůj život s radostí a nadšením.

Na základní škole jsem učení zvládala s dětskou hravostí. S mými spolužáky jsme byli sehraná parta a už tehdy jsem si ověřila, jak důležité je mít přátele a podporující tým. Také jsem zaznamenala rozdíl jak zvládám obtížný předmět oblíbeného učitele a jak relativně lehký předmět učitele mrzouta.

Na gymnáziu jsem si ve třetím ročníku prošla hlubokou krizí a pocitem naprosté marnosti. Postrádala jsem veškerý smysl osvojování si zbytečných informací. Byla jsem demotivovaná, unavená a bezradná. S vypětím posledních kapek motivace a vůle  jsem nakonec střední školu úspěšně dokončila. Pamatuji si, jak velkou úlevu jsem cítila po maturitě. Měla jsem za to, že do konce života mám vystaráno. V té chvíli jsem ještě netušila, jak hluboce se mýlím.

Po několika letech cestování následovalo období práce pro velkou nadnárodní společnost. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla spolupracovat s manažerskými špičkami a s úspěšnými lidmi nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Využila jsem možnost sledovat jejich styl práce a přístup k úkolům a problémům. Všichni měli dva společné rysy. První bylo nadšení a radost z práce, kterou vykonávali a druhou byla ochota a vůle pracovat na svém růstu bez ohledu na překážky a problémy.

Protože i já jsem chtěla být úspěšná a vést spokojený a naplněný život, rozhodla jsem se začít opět pracovat na svém rozvoji. Věděla jsem, že pokud chci uspět, musím k učební látce přistupovat jinak, než v době svých středoškolských studií. Vysoká škola  pro mne tedy neznamenala úmorné biflování, ale hledání co nejsnadnější cesty k cíli. Studovala jsem různé techniky zvýšení výkonu svého mozku a kapacity paměti. V tomto směru mi byl velkým učitelem David Gruber. Vyzkoušela jsem i různé alternativní směry, například i Silvovu metodu. Po pěti letech jsem odcházela z vysokoškolské auly s diplomem v ruce  a s poznáním, že život je nikdy nekončící škola a že svůj učební proces si chci nadále nejen ulehčovat, ale  i užívat.

Po odchodu do soukromé podnikatelské sféry jsem nabízela jazykové služby nadnárodním firmám automobilového průmyslu a postupně, jak má firma i mé zkušenosti rostly,rozšiřovala jsem i portfolio svých služeb. Nyní se zaměřuji nejen na výuku jazyků, ale také na koučink v angličtině i češtině a dále na překladatelské a tlumočnické služby. Během roku 2013 jsem dojížděla na víkendový kurz pro učitele angličtiny v Ostravě. Na jaře 2017 jsem absolvovala kurz Lancasterské univerzity na téma výuky jazyků pro dyslektické studenty.

Dlouhodobě se věnuji studiu oblasti mezilidské komunikace v profesním i osobním životě. Na jaře roku 2014 jsem studovala komunikaci on-line na Amsterdamské univerzitě. V létě 2014 následoval kurz komunikačních technik pana Davida Grubera a mimo jiné jsem si osvojila metody beneopedie, což je nauka o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a  spokojeně žít.

Velkou inspirací jsou mi  východní filozofie. Je to nekonečná studnice moudrosti, která  mi umožňuje hlubší pochopení lidí, se kterými se setkávám a situací, které mi do života vstupují. Daří se  mi vidět v každodenních událostech širší souvislosti a díky tomu mohu z dlouhodobého hlediska dělat správná rozhodnutí.

Věřím, že jeden z důležitých určujících faktorů našeho úspěchu v životě je i naše zdraví. Ovlivňuje jej nejen naše psychika, ale i to, jak naše tělo vyživujeme.  Téma stravování bylo pro mne vždy velmi přitažlivé a  i po absolvování půlročního intenzivního kurzu výživy v roce 2012, ve studiu individuálně pokračuji. V roce 2013 jsem úspěšně absolvovala on-line kurz na Standfordské univerzitě nazvaný Vyvážená výživa dětí. Tři roky jsem studovala školu přírodní medicíny a nyní se věnuji studiu čínské medicíny u pana Martina  Janoucha. V roce 2018 jsem úspěšně dokončila studia a získala certifikát instruktora zdravotního cvičení. Od roku 2019 nabízím firmám i soukromým osobám komplexní poradenství zaměřené na zdravý životní styl a pomáhám svým klientům skloubit náročný pracovní program s jejich osobním životem a zájmy.

Jsem si vědoma toho, že nic z výše uvedeného bych nezvládla sama. Jsem vděčná všem, kteří mne na mé cestě podporují a rostou spolu se mnou.